Preloading image Preloading image Preloading image
logo bilzen

Jeugdruimte

Kinderen en jongeren hebben recht op ruimte. Op véél ruimte. Ze verdienen ruimte om te spelen, samen te komen, te skaten, zich te ontplooien of gewoon zichzelf te zijn. Het stadsbestuur hecht hier erg veel belang aan.

Zo wordt er veel geïnvesteerd in de inrichting van aantrekkelijke en veilige speelterreinen. Verspreid over alle deelgemeenten zijn er 30 speelpleinen. Daarnaast zijn er verschillende skate- en bmx terreinen waar jongeren zich kunnen uitleven. Ook de creatievelingen kunnen hun ei kwijt op de grote graffiti muur aan het skateterrein aan de kimpel. Tot slot ijvert de jeugddienst voor het belang van 'buitenspelen' en ondersteunen we o.a. het organiseren van speelstraten, de Buitenspeeldag en de aanleg van speelbossen.

De jeugddienst staat in voor het ontwerp en het onderhoud van alle speelterreinen.  Voor een efficiënt onderhoud zijn alle speeltoestellen voorzien van een unieke cijfercode. Wanneer je beschadigingen of gevaarlijke toestanden vaststelt aan een toestel kan je dit met opgave van de cijfercode melden aan de jeugddienst, tel. 089/492793, e-mail jeugddienst@bilzen.be.